ماینر InnosiliconT2 Turbo+ 32T

قیمت های بروز در کانال

https://chat.whatsapp.com/Cx2rzNgwjwO6rxGkUyljjj

توضیحات

InnosiliconT2 Turbo+ 32T

Description

Model T2 Turbo+ 32T from Innosilicon mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of ۳۲Th/s for a power consumption of ۲۲۰۰W.

Specifications

Manufacturer Innosilicon
Model T2 Turbo+ 32T
Also known as T2turbo+32T (T2T-32T)
Release September 2018
Size ۱۵۰ x 180 x 400mm
Weight ۷۵۰۰g
Chip name FinFET
Chip size ۱۰nm
Noise level ۷۲db
Fan(s) ۲
Power ۲۲۰۰W
Voltage ۱۲V
Interface Ethernet
Temperature ۵ – ۴۵ °C
Humidity ۵ – ۹۵ %

دیگر خدمات این مجموعه:
فرمان ماینر
شهد اکسچنج
برای خدمات طراحی سایت، تولید محتوا و افزایش سئو به راد وب مراجعه کنید
استخراج ابری