ماینر (BitmainAntminer S19 Pro (110Th

قیمت های بروز در کانال

https://chat.whatsapp.com/Cx2rzNgwjwO6rxGkUyljjj

توضیحات

BitmainAntminer S19 Pro (110Th)

Description

Model Antminer S19 Pro (110Th) from Bitmain mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of ۱۱۰Th/s for a power consumption of ۳۲۵۰W.

Specifications

Manufacturer Bitmain
Model Antminer S19 Pro (110Th)
Release May 2020
Size ۱۹۵ x 290 x 370mm
Weight ۱۳۲۰۰g
Noise level ۷۵db
Fan(s) ۴
Power ۳۲۵۰W
Voltage ۱۲V
Interface Ethernet
Temperature ۵ – ۴۰ °C
Humidity ۵ – ۹۵ %

دیگر خدمات این مجموعه:
فرمان ماینر
شهد اکسچنج
برای خدمات طراحی سایت، تولید محتوا و افزایش سئو به راد وب مراجعه کنید
استخراج ابری