ماینر BitmainAntminer S19 (95Th)

قیمت های بروز در کانال

https://chat.whatsapp.com/Cx2rzNgwjwO6rxGkUyljjj

توضیحات

(BitmainAntminer S19 (95Th

Description

Model Antminer S19 (95Th) from Bitmain mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of ۹۵Th/s for a power consumption of ۳۲۵۰W.

Specifications

Manufacturer Bitmain
Model Antminer S19 (95Th)
Release May 2020
Size ۱۹۵ x 290 x 400mm
Weight ۱۴۵۰۰g
Noise level ۷۵db
Fan(s) ۴
Power ۳۲۵۰W
Interface Ethernet
Temperature ۵ – ۴۰ °C
Humidity ۵ – ۹۵ %

 


دیگر خدمات این مجموعه:
فرمان ماینر
شهد اکسچنج
برای خدمات طراحی سایت، تولید محتوا و افزایش سئو به راد وب مراجعه کنید
استخراج ابری