خانه / قیمت YAM v2 برابر با 0 است.

قیمت YAM v2 برابر با 0 است.

تحت نظر
قیمت لحظه‌ای YAM v2

yam-v2 YAM v2 (YAMV2)

3.54%

$0.932
حجم بازارمعاملات روزانهسکه در گردش
$23,761.00 $66.4725,499 YAMV2

ارز YAM v2 با قیمت $0.932 با حجم بازار $23,761.00 است. تغییر قیمت آن در 24 ساعت اخیر برابر با 3.54% بوده‌است.

دربارۀ YAM v2

N/A
    تاریخ قيمت معاملات روزانه حجم بازار
    استخراج ابری