خانه / قیمت YAM v2 برابر با 0 است.

قیمت YAM v2 برابر با 0 است.

تحت نظر
قیمت لحظه‌ای YAM v2

yam-v2 YAM v2 (YAMV2)

-0.06%

$6.060
حجم بازارمعاملات روزانهسکه در گردش
$154,527.00 $169.5625,499 YAMV2

ارز YAM v2 با قیمت $6.060 با حجم بازار $154,527.00 است. تغییر قیمت آن در 24 ساعت اخیر برابر با -0.06% بوده‌است.

    تاریخ قيمت معاملات روزانه حجم بازار
    استخراج ابری