خانه / قیمت Shard Coin برابر با 0 است.

قیمت Shard Coin برابر با 0 است.

تحت نظر
قیمت لحظه‌ای Shard Coin

shard Shard Coin (SHARD)

0.00%

$0.0595
حجم بازارمعاملات روزانهسکه در گردش
$1,826,028.00 $76.1230,750,491 SHARD

ارز Shard Coin با قیمت $0.0595 با حجم بازار $1,826,028.00 است. تغییر قیمت آن در 24 ساعت اخیر برابر با 0.00% بوده‌است.

دربارۀ Shard Coin

Shard is a new proof-of-stake (PoS) cryptocurrency launched with the purpose to provide easy access to investing in the wider cryptocurrency area, without the knowledge or time required to do so.
    تاریخ قيمت معاملات روزانه حجم بازار
    استخراج ابری