خانه / قیمت IDLE برابر با 0 است.

قیمت IDLE برابر با 0 است.

تحت نظر
قیمت لحظه‌ای IDLE

idle IDLE (IDLE)

3.55%

$0.2207
حجم بازارمعاملات روزانهسکه در گردش
$588,791.00 $1,390.142,659,985 IDLE

ارز IDLE با قیمت $0.2207 با حجم بازار $588,791.00 است. تغییر قیمت آن در 24 ساعت اخیر برابر با 3.55% بوده‌است.

دربارۀ IDLE

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.
    تاریخ قيمت معاملات روزانه حجم بازار
    استخراج ابری